OBAVJEŠTENJE O SAHRANI DR SLAVKA PEĆANCA

Dana 10.12.2016. godine u Banjoj Luci preminuo je dr Slavko Pećanac, specijalista bolesti usta i parodontologije.

Dr Pećanac rođen je 15. marta 1949. godine u selu Kosjerevu, opština Laktaši.

Gimnaziju je završio u Banjoj Luci, a Stomatološki fakultet u Beogradu 1974. godine. Specijalizaciju iz bolesti usta i parodontologije završio je u Sarajevu.
Eminentni stručnjak, dr Pećanac, je prvi stomatolog koji je otvorio privatnu praksu u Bosni i Hercegovini, i jedan je od osnovača Udruženja privatnih doktora stomatologije i njegov prvi predsjednik. Po osnivanju Komore doktora stomatologije Republike Srpske, izabran je za njenog predsjednika. Funkciju predsjednika Komore obavljao je punih deset godina (2003 −2013).
Dobitnik je Hipokratovog priznanja 2010. godine, nagrade za životno djelo i postignute vrhunske rezultate u dugogodišnjem radu.

Dr Slavko Pećanac otac je petoro djece i djed dvije unuke.

Ispraćaj posmrtnih ostataka dr Slavka Pećanca obaviće se na groblju u Kosjerevu (Laktaši) u ponedeljak 12. decembra u 13.00 časova.

Udruženje privatnih doktora stomatologije RS i Udruženje doktora stomatologije privatne prakse FBiH u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Studijskim programom stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Odsjekom stomatologije Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuju:


IV Kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem

 

Navedeni skup će se održati od 09-11. 12. 2016. godine u hotelu Kardial (Teslić, Banja Vrućica).

Na kongresu će biti izloženi najnoviji trendovi iz svih područja stomatologije od strane eminentnih pozivnih predavača iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Holandije.

Učesnici će također moći prijaviti svoje radove preko e-mail adrese teslic2016@upds-rs.org. Upute za prijavu radova se mogu preuzeti ovdje.

Zbog povećanog interesa rok za primanje sažetaka radova za usmene i poster prezentacije za IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem se pomjera, tako da je novi rok utorak 15. 11. 2016. godine.

Kotizacija za prisustvo na IV kongresu stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem iznosi 60 KM do 01. 11. 2016. godine, 80 KM od 02. 11. 2016. godine a 100 KM u dane kongresa. Kotizacija za studente stomatologije je besplatna.

Uplate kotizacije se mogu vršiti na transakcijski račun broj 1995 6300 3055 1492 kod Sparkasse Bank DD BiH, primalac je Udruženje privatnih doktora stomatologije RS, Petra Rađenovića 11, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, sa naznakom za IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem.

 

SIMPOZIJUM –Udruženje privatnih doktora stomatologije RS i Udruženje doktora stomatologije privatne prakse FBiH u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Studijskim programom stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Odsjekom stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuju Stomatologija danas

Medicinski fakultet u Banjoj Luci, odsjek stomatologija, 12.12.2015.

Obavještenje

Poštovani,

Izražavajući duboko žaljenje povodom proteklih katastrofalnih nepogoda koje su pogodile BiH, firma Osmijeh doo Zenica donijela je odluku o pomoći svim nastradalim stomatološkim ordinacijama i zubotehničkim laboratorijima u Bih na način kako slijedi:

• čitaj dalje

Ugovor

Poštovane kolege,

dobili smo ponudu osiguravajuće kuće vezano za osiguranje od nastale štete prema trećem licu, te Vas molimo da pažljivo pročitate predloženi ugovor i da se jednostavno izjasnite da li ste za potpisivanje istog.

S poštovanjem!
• pogledaj ugovor

info O nama

UPDS RS osnovan je 12.12.1998. godine u Banjaluci uz svestranu pomoć stomatološkog fakulteta Beograd i Udruženja privatnih stomatologa Srbije. Bio je to prvi oblik stručnog povezivanja na teritoriji Republike Srpske u koji je uključeno 40-ak doktora stomatologije…  Čitaj dalje

users UPDSRS rukovodstvo

Od 2004. kad na čelo udruženja dolazi novo rukovodstvo, UPDS je registrovan kao pravni subjekat, te je pored stomatoloških fakulteta u Republici Srpskoj i Srbiji uspostavilo dobre kontakte sa stomatološkim fakultetom u Sarajevu, stomatološkim fakultetom u Zagrebu, stomatološkim fakultetom u Moskvi, te preko velikih proizvođača stomatološke opreme i materijala, sa fakltetima Evropske Unije. users Pogledaj sve članove.

dr Savo Kostadinović Predsjednik UPDS RS dr Savo Kostadinović
dr Saša Dabić Predsjednik upravnog odbora dr Saša Dabić
dr Drago Lisica Predsjednik Nadzornog odbora dr Drago Lisica